Kde hrajeme

Zámecký country festival

19. června 2021 od 18 hodin v bílém stanu u zámku v Králově Dvoře